СДРУЖЕНИЕ

Мисия на неправителствената организация

Развитие и съхранение на българските духовни ценности в областта на изкуството,културата,образованието и социалните дейности

Цели на организацията

Реализиране на инициативи за интеграция на хора в неравностойно положение.  
Осигуряване област на действие, подкрепа, развитие и насърчаване на деца, младежи и други възрастови групи с изявени интереси в театъра, музиката, приложното и изобразително изкуство.  
Реализиране на младежки инициативи в страната и чужбина.  
Осигуряване благоприятна творческа среда за музикални педагози, режисьори, хореографи, художници и приложници, които с помощта на изразните средства на изкуството да създават и възпитават добродетели в хората.  
Сътрудничество с отговорни институции и други организации свързани с развитие на архитектурно-достъпната среда за хора в неравностойно положение.  
Реализиране на благотворителни цели и инициативи.  
Организиране на масови прояви от местно, национално и международно ниво, свързани с основната цел на Сдружението.  
Изграждане на идейни концепции, издаване и разпространяване на печатни материали, както и използване възможностите на дигиталните информационни носители.  
Създаване и участие в програми и проекти свързани с основната цел на Сдружението.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info